Piramida

Bu kurs vasitəsilə Həndəsənin mühüm mövzularından biri olan "Piramida" haqqında ətraflı bilgilər əldə edəcəksiniz.

0
4 students
  • Course created 22 May 2024
  • Azerbaijani
  • Certified Course

Kursda öyrənəcəkləriniz:
• Piramidanın tərifi
• Əsas anlayışlar
• n bucaqlı piramindanın tərifi
• Tetraedr nədir?
• Təpə nöqtələrinin, üzlərinin, dioqonal kəsiklərinin və tillərinin sayı necə tapılır.
• Əsas xassələri
• Apofem nədir?
• Sahələrin tapılma düsturları
• Kəsik piramida
• Xassələri
• Həcmin düsturları
• Məsələlər üzərində izahlar
• Düzgün çoxüzlülər

Show More

Instructor

Khayala Gasimova
Advanced Educator

Mathematics teacher

$ 0
3 days left!
30-Day Money-Back Guarantee
  • Lesson1
  • Video3
  • LanguageAzerbaijani
  • CertificateYes